Topné kabely

Topné kabely představují lineární zdroj tepla, které vzniká přímou přeměnou elektrické energie v jejich topných jádrech, rovnoměrně po celé délce kabelu. Každý milimetr kabelu tedy topí stejně. Silikonová izolace kabelu zajišťuje dostatečnou ohebnost. Je možno je tvarovat do smyček různých tvarů a vytvářet tak plošné topné elementy podle našich vlastních představ.

Povrchová teplota záleží na jejich lineárním zatížení p [W/m]. Čím nižší měrné zatížení, tím je povrchová teplota topného kabelu nižší. Dále závisí i na prostředí, ve kterém bude topný kabel instalován, resp. jaké bude jeho ochlazování. Je nutno zajistit odvod tepla do okolního prostředí. Kabely nelze umísťovat do tepelně izolačních materiálů z důvodu omezování tepelného výkonu a v extrémních případech může dojít k jejich místnímu přehřívání a tím snížení životnosti. Příklady umístění naleznete na webových stránkách.

Informativní teplota kabelů na vzduchu: zatížení p = 15 W/m …. 55 °C

zatížení p = 10 W/m …. 40 °C

Při stanovení instalovaného měrného plošného příkonu P [W/m2] je třeba zohlednit umístění a účel použití topných kabelů. Při umístění do substrátu, popř. při zalití do dna nádrže záleží na tloušťce vrstvy, pod kterou je kabel instalován. Různou tloušťkou je možno dosáhnout určité míry akumulace tepla. U akumulačních soustav (vrstva cca 10 cm) se počítá s měrným příkonem 180 – 250 W/m2. U přímotopných soustav postačuje výkon zhruba třetinový až poloviční, tj. 80 až 130, výjimečně 150 W/m2.

V základním provedení není tepelný výkon kabelů regulován. Pro správnou funkci topných kabelů a vaši plnou spokojenost s jejich provozem, je vhodné zapojit do obvodu topného kabelu. Nejvhodnější je použití termostatu s externím čidlem, kdy se čidlo umístí mezi topné kabely. Tímto se zajistí požadovaná teplota vytápěného povrchu. Jako jiný způsob regulace je možno použít regulování napájecího napětí. Toto je možno realizovat zapojením stmívačů, reostatů, děličů napětí, apod. S nižším napájecím napětím klesá i tepelný výkon kabelu. Tento způsob regulace je ve srovnání s použitím termostatů zpravidla levnější, ale na úkor komfortu obsluhy. Je nutno odzkoušet, jaké napětí nám zajistí potřebnou teplotu, ale především takováto regulace nedokáže sama reagovat na potřebu změn teploty při změnách v odvodu tepla do prostoru. Tato situace může nastat při zakrytí vytápěné plochy chovaným živočichem, kdy jeho tělo sníží možnost vyzařování tepla do okolního prostoru a tím dojde k postupnému zvyšování teploty.

kabelV základním provedení jsou kabely dodávány ve tvaru smyčky a zakončené flexo šňůrou délky 2m. Na přání je možno kabely dodat s delší přívodní šňůrou, popř. se dvěma studenými přívody požadované délky.

Standardní výkonová řada kabelů je od 10 W po 180 W. Do výkonu 60 W, v krocích po 5-ti watech, pro vyšší výkony po 10-ti, resp. 20-ti W. Napájecí napětí je 230 V. Na zakázku je možno dodat kabel libovolného příkonu až do 2 kW, popř. vámi požadované délky či jiného zakončení.

Kabely jsou dodávány ve dvou provedeních.
 
 Typ TK se vyznačuje dvojitou silikonovou izolací ze silikonové

Typ TKT je kabel s jednou izolací ze silikonové pryže.

Kabel je možno použít do mokrého prostředí.

 

Aplikační možnosti:

  • vytápění terárií, akvárií, (typ TK)

  • temperování výsevních bedniček, skleníků, (typ TK)

  • vytápění inkubátorů, (typ TK, TKT)

  • výroba topných deček, koberečků, (typ TK, TKT)

  • temperování vodovodních potrubí, (typ TK)

  • apod.

 

Zásady instalace topných kabelů:

  • topné kabely se nesmějí křížit ani dotýkat se navzájem,

  • topný kabel a místo spojení musí být umístěny mimo tepelně izolační materiál,

  • vrstva, do které se bude ukládat topný kabel, musí být hladká, bez výstupků, které by kabel mohly poškodit,

  • napojení na elektrickou instalaci musí být provedeno dle platných předpisů a norem ČSN.

Ing. Pavel Rus, Křížlice 37, 514 01, Jestřabí v Krkonoších | Tel: 606 519 073 | E-mail: info@terarus.com
eshop system, webdesign, tvorba internetových stránek